Новини

10.3.2022 г.

Одобрено е Споразумението с ОИСР за извършване на икономически преглед на Република България

Категория: България в ОИСР

Със свое решение Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание за ратифициране Споразумение за извършване на Икономически преглед на Република България между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 
Изготвянето на Икономически преглед на страната ни е задължителна стъпка за членството на България в ОИСР. В него ще бъде отчетен напредъкът по направените препоръки от предходния преглед, извършен в периода 2019 - 2021 г.
 
Целта на прегледите на ОИСР е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на политиките в различните сфери, в рамките на които държавите, желаещи да се присъединят към Организацията, следва да докажат, че се придържат към общите й принципи.
 
С Решение № 138 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. и мотивите към него можете да се запознете на този адрес.