Новини

5.7.2022 г.

МС определи законопроекти и закони, на които да се извърши оценка на въздействието през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието

На заседанието си на 29 юни 2022 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Списък със законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието и със закони, на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието през 2022 г.
 
Решението е в светлината на заявените приоритети на правителството за подобряване процесите по извършване на оценка на въздействието на проектите на нормативни актове и на начина на планиране на тяхното изработване. Въз основа на тези приоритети Министерският съвет прие Решение № 218 от 07.04.2022 г., насочено към повишаване качеството на извършваните оценки на въздействието от администрацията със собствени ресурси през 2022 г. като предвижда министрите да организират извършването със собствени ресурси най-малко на една цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроект, който ще бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет през 2022 г. и най-малко на една последваща оценка на въздействието на закон, чието изпълнение е от тяхната компетентност, през 2022 г.
 
С решението са определени отговорните институции. Наблюдението на изпълнението на решението е възложено на Съвета за административната реформа под председателството на заместник министър- председателя по ефективно управление.
 
Решението е публикувано тук.