Новини

14.7.2022 г.

Определена е Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР

Категория: България в ОИСР

Правителството измени свое Решение № 682 от 17.09.2021 г. и определи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерството на иновациите и растежа за Национална контактна точка за прилагане (НКТ) на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 
Предвид структурните промени в състава на Министерския съвет от края на 2021 г., разделянето на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа и с оглед факта, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа, правителството измени свое Решение № 682 от 17.09.2021 г. и определи Националната контактна точка (НКТ) за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да бъде в Министерството на иновациите и растежа. Целта е да се продължи насърчаването на доброволното спазване на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение, да се съдейства за доброволното разрешаване на случаите, свързани с права между заинтересованите страни за прилагане на Насоките чрез медиация и диалога и намирането на взаимноприемливи решения за засегнатите страни при спазване на стандартите справедливост и съвместимост с Насоките.