Новини

14.7.2022 г.

80 000 лв. за инициативи, свързани с към процеса на присъединяване на България към ОИСР

Категория: Анализи

Министерският съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерство на външните работи за 2022 г. Със средствата, в размер на 80 000 лева, ще бъдат финансирани обучения, семинари и работни срещи за обмяна на опит за участниците в Междуведомствения координационен механизъм, както и за други заинтересовани страни, имащи отношение към процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, утвърдени в Пътната карта за действията по присъединяване на Република България към ОИСР в периода 2021-2023 г., утвърдена с Решение № 444 от 11 юни 2021 г.
 
С предоставените средства ще бъдат обезпечени планираните разходи по реализиране на обучения, семинари и работни срещи за обмяна на експертиза между представители на българската държавна администрация (ресорни министерства и агенции), част от Междуведомствения координационен механизъм, както и делегации на ОИСР (от Секретариата и техническите комитети на Организацията), едната от които ще се ръководи от заместник-генералния секретар на ОИСР.
 
Целта на обучителните семинари и работни заседания е осигуряване на специализирана подготовка, устойчивост в изграждането на експертен, административен, и технически капацитет, обмен на експертиза, споделяне на опит и добри практики, включително и с международно участие на чуждестранни експерти с участниците в МКМ и други заинтересовани страни, имащи отношение към процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.