Новини

5.4.2023 г.

Представен е доклад „Икономически преглед на България“ на ОИСР

Категория: България в ОИСР

На 4 април в Министерския съвет генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  Матиас Корман представи доклада „Икономически преглед на България“. Настоящият доклад е вторият икономически преглед на страната ни и е задължителна стъпка по пътя на присъединяването на България към ОИСР. Министър-председателят Гълъб Донев заяви, че присъединяването към  ОИСР е катализатор за реформите, от които има нужда България.

 

Донев отбеляза, че прегледът е задълбочен и дава добри препоръки за развитието на държавата. Премиерът открои също така редица мерки и политики, които се реализират у нас в унисон с препоръките на ОИСР – за учене през целия живот, повече обучения за дигитални умения, мерки срещу неформалната икономика и недекларирания труд, за развитие на човешкия капитал и овладяване на негативните демографски тенденции. Донев изтъкна още постижението на България да запази своята фискална стабилност на фона на глобалните кризи, свързани с ковид пандемията, войната в Украйна, нарастващите цени на енергоносителите и инфлацията.

 

Премиерът Гълъб Донев открои целенасочената работа на служебното правителство през последните осем месеца за постигането на бърз напредък по този значим външнополитически приоритет на страната ни. Министър-председателят напомни, че през ноември миналата година кабинетът одобри първоначалния меморандум на България, съдържащ първата самооценка за съответствие на законодателството, политиките и практиките на страната ни с всеки действащ правен инструмент на ОИСР. Донев изтъкна, че меморандумът е важна стъпка за присъединяване и е показал, че България покрива стандартите на Организацията във висока степен. В този смисъл според премиера Гълъб Донев е възможно присъединителният процес да приключи за около три години при максимална вътрешна мобилизация.

 

Със съдържанието на доклада на ОИСР може да се запознаете тук

 

Източник: Министерски съвет