Новини

15.12.2023 г.

Устойчиво нараства броят на заявленията за достъп до обществена информация на електронната платформа

Категория: Държавна администрация

 

Усъвършенстваната електронна Платформа за достъп до обществена информация и надграденият |Портал за отворени данни бяха представени на заключителна конференция в Министерския съвет по проект „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информация от обществения сектор“, финансиран по програма „Добро управление“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Страната ни е сред първите европейски страни, стартирали портал за отворени данни, а електронната платформа за достъп до информация е иновативна в рамките на ЕС, бе подчертано по време на форума. Целите на двете платформи са в синхрон с  политиката за прозрачност и публичност на управлението, и проекция на стандартите на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, от която България е част вече повече от 10 години. Акцентирано бе, че платформите са изградени по инициатива на администрацията, поддържат се и се усъвършенстват от нея.

Участниците в конференцията бяха запознати с новите възможности за достъп и използване на информация, вследствие на надграждането на двата портала. Изпълнителният директор на Програма Достъп до информация коментира новите изменения в Закона за достъп до информация, премахващи специалните режими при ползването на публичните регистри, и представи изработеният от фондацията Наръчник за прилагане на закона, включващ моделни правила за различните видове администрации. Представено бе проучване на агенция „Естат“, от което става ясно, че близо 60% от запитаните български граждани са търсили информация в Портала за отворени данни. В класацията на мотивите за използване на отворени данни са включват личната информираност, образование, експертна дейност, граждански контрол.