Новини

24.7.2008 г.

Шест българо-фламандски проекта на стойност 410 000 евро ще бъдат финансирани

Категория: Възможности

Българо-фламандска експертна комисия одобри на заседанието си на 23 юли т. г. шест проекта, свързани с България. Те ще бъдат финансирани по програмата на фламандското правителство за сътрудничество с 10-те нови страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Заседанието се състоя в сградата на фламандското външно министерство в Брюксел.
От представените общо 10 проекта комисията, председателствана от българския посланик в Белгия Христо Георгиев и от заместник-директора на външната администрация на фламандското правителство Фреди Евенс, одобри седем проекта. Класирани бяха шест проекта в областта на решаването на проблемите с пътния трафик, училищната посещаемост и социалната област, чрез които фламандската страна ще предаде на българските си партньори своя опит и експертиза. Одобрен бе и съвместен българо-македонско-фламандски проект в областта на околната среда.
Комисията реши през м. октомври т. г. да проведе и съвместен семинар, на който фламандските участници да споделят опита си от работа с българските  партньори по реализацията на проектите, финансирани от фламандското правителство.