Новини

2.8.2011 г.

Краткосрочните показатели на икономическата активност продължиха възстановяването си през месец юли

Категория: Финанси

Краткосрочните показатели на икономическата активност продължиха възстановяването си през месец юли, показва конюнктурният анализ на българската икономика, подготвен дирекция «Икономически анализи и прогнози» на Министерството на финансите. Промишленият оборот запази двуцифрения си ръст, продажбите на дребно също ускориха растежа си, а отчетения спад на строителната продукция се забави.

Износът също продължи да нараства с ускорени темпове. Износът на инвестиционни стоки отчете значително повишение през последните няколко месеца, с което свидетелства за промяната в структурата на общия износ към стоки с по-висока добавена стойност. Вносът продължи да се увеличава, подкрепен от експортните сектори и плавно възстановяващото се вътрешно потребление.

Изданието поставя акцент още върху повишението на кредитния рейтинг на България от рейтинговата агенция Moody's на 22 юли. Повишението с една стъпка до Baa2 със стабилна перспектива отразява продължаващата фискална дисциплина и подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда. Рейтингът Baa2 поставя България на водещо място сред Балканските страни, както и на по-добри позиции спрямо някои от страните в периферията на еврозоната и Централна Европа.

Бюлетина може да намерите тук.