Новини

1.8.2011 г.

Започва набирането на персонал за новите Областни информационни центров

Категория: Възможности

 Обявени са първите конкурсни процедури за подбор на персонал в четири Областни информационни центъра (ОИЦ) - в градовете Ловеч, Видин, Монтана и Русе. Предвижда се в областните информационни центрове в градовете София, Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Плевен и Стара Загора да работят по 4-ма служители. Това са:

  • Управител на ОИЦ
  • Експерт „Информационно обслужване и услуги"
  • Експерт „Комуникация и информация"
  • Експерт „Логистика и информация"

В останалите областни информационни центъра ще бъдат наети по 3-ма служители като последните две длъжности са обединени в една.

Основните задължения на служителите в информационните центрове са свързани с осигуряване точна, ясна и актуална информация относно възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз. Информацията ще бъде предоставяна от служителите по телефон, електронна поща или на място. Друга основна задача на персонала в ОИЦ е разпространение на информация и документи по открити процедури по оперативните програми в България, информиране на потенциалните бенефициенти относно актуалните възможности за кандидатстване с проектни предложения, както и за добрите практики, разработени по проекти с европейско финансиране.

Всички ОИЦ ще имат единна визия, съвременно оборудване и обзавеждане и ще предлагат унифицирани като качество информационни услуги. Посетителите на центровете ще могат да се запознаят на място с различни документи и специализирани издания, както на хартия, така и чрез инсталираните там тъчскрийн устройства.

Изграждането на Областните информационни центрове започна в началото на месеца, когато кметовете на всички 27 общини-бенефициенти подписаха договорите си по Оперативна програма „Техническа помощ". Процедурата по подбор на персонал, наред със строително-ремонтните работи, са сред първите дейности по проектите и се изпълняват паралелно с цел ОИЦ да започнат да функционират възможно най-скоро.Очаква се в началото на следващата година всички 27 центъра да отворят врати за посетители.

 

Пълна информация относно изискванията към кандидатите, сроковете и начина за подаване на документи за участие в конкурсите за подбор на персонал в 27-те ОИЦ можете на намерите тук или в рубриката „Кариери" на Единния портал: http://www.eufunds.bg/, както и на сайта на съответната община.