Новини

12.6.2012 г.

Публикуван е отчетът на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост

На Порталът за обществени публикации е публикуван отчетът за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2011 година. Отчетът е приет с Протокол № 22.2 на Министерския съвет от 06 юни 2012 г. Отчетът може да бъде намерен тук.