Новини

11.11.2008 г.

До края на годината ще бъдат сключени договори за усвояване на всички средства по програма ИСПА

Категория: Околна среда

До края на годината ще бъдат подписани договори за усвояване на всички одобрени за България средства за околна среда по програма ИСПА в размер на 507 млн. евро. Категорично и отговорно заявявам, че всички проекти ще бъдат завършени в срок и ще усвоим и последното евро, подчерта министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров по време на първата копка на пречиствателна станция в Шумен.

Той посочи, че реализираното в периода 2000-2005 г. закъснение по ИСПА вече е преодоляно. В началото на мандата заварихме подготвени за строителство три пречиствателни станции – Пазарджик, Благоевград и Горна Оряховица и подписани договори за усвояване на около 60 млн. евро от одобрените по ИСПА средства. В момента имаме договорирани 300 млн. евро, като разплащанията са на стойност над 50% от тях, обясни Джевдет Чакъров. Той подчерта още, че са били спасени редица проекти, сред които и пречиствателните станции в Шумен и Попово, чиито символични първи копки бяха направени днес.

Министърът съобщи, че по програма ИСПА има и спестени средства и те също се реализират успешно. Със спестените средства по ИСПА мярката за изграждане на шест депа в Русе, Силистра, Севлиево, Монтана, Созопол и Перник ще бъдат закрити 18 стари депа и ще бъде подготвен проект за затварянето на съществуващото депо в Русе. След отпадането на Перник от същата мярка всички освободени средства са пренасочени към техническа помощ, с която ще бъдат подготвени нови интегрирани проекти за подобрения във ВиК сектора на три града в България, които ще бъдат финансирани от ОП „Околна среда”. Средствата, спестени от строителството на ПСОВ - Горна Оряховица ще бъдат използвани за подготовка на интегриран проект за водите на Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, а от проекта за Благоевград 2 млн. евро ще бъдат използвани за подготовка на проект за подобрения във ВиК системата на града, 200 000 евро за доставка на оборудване за ВиК мрежата. В момента в Брюксел са подадени искания за използване на спестените средства от проектите за Търговище и Пазарджик.

Гарантирам, че ще има успешна реализация и на Оперативна програма «Околна среда», допълни министърът и съобщи, че е приключила оценката на подадените проекти за техническа помощ в сектор «Води», а до дни ще приключи и оценката на проектите за строителство в същия сектор и ще започне подписването на договорите за изпълнение на проектите. На фона на икономическата криза става въпрос за «живи» пари, които ще се влеят в общините, в икономиката, в строителството, в доставки на оборудване и съоръжения, което означава работни места и повишавана на стандарта на живот на всички нас, каза Джевдет Чакъров. Той съобщи, че вече е обявена процедура за набиране на проекти за опазване на биологичното разнообразие и се подготвя процедура за проекти за изграждане на регионални депа за битови отпадъци по ОП «Околна среда».