Новини

12.11.2008 г.

Инфлацията през октомври е 0.5%

Категория: Анализи

Националният статистически институт съобщи, че индексът на потребителските цени за октомври 2008 г. спрямо септември 2008 г. е 100.5%, а инфлацията е 0.5%. Хармонизираният индекс на потребителските цени за Република България за октомври 2008 г. спрямо предходния месец е 100.1%, т. е. инфлацията е 0.1%. Средното относително нарастване на потребителските цени от началото на годината (октомври 2008 спрямо декември 2007 г.) е
8.0%, а за октомври 2008 г. спрямо октомври 2007 г. е 10.9%. Инфлацията за периода януари - октомври 2008 г. спрямо същия период на миналата година е 13.2%.