Новини

20.11.2008 г.

Леко повишаване на безработицата през октомри

Категория: Социална политика и заетост

Равнището на безработица през октомври е 5.85%, с 0.05 пункта по-високо спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на 2007 година равнището на безработица е с 0.88 пункта по-ниско. В бюрата по труда са регистрирани 216 644 безработни, с 1952 души (с 0.9%) повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на предходната година броят на безработните намалява с 32 732 души или с 13.1%.

Състоянието на безработицата през октомври се определя от стойността на общия показател на бизнесклимата, който според Националния статистически институт е паднал с 4.6 пункта и е най-големият месечен спад от 2 години насам, както и от характерното за есенно-зимния период освобождаване на временно наетата работна сила в секторите туризъм, селско и горско стопанство, строителство, преработваща промишленост и др.

В бюрата по труда са заявени 15 560 свободни работни места. От всички обявени в бюрата по труда места, 11 675 са на първичния пазар, 1419 по мерки от Закона за насърчаване на заетостта и 2466 - по програми за заетост.

През октомври на работа са постъпили 14 108 безработни. От общия брой безработни, реализирали се на трудовия пазар, започналите работа с посредничеството на бюрата по труда представляват почти 92% (12 961 лица). Значителна част от тях (70.1% - 9082 лица) са устроени на първичния пазар, а субсидирана заетост е осигурена на почти 30%.

По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през месец октомври са работили общо 65 446 лица.

През месец октомври е изменена и допълнена Националната програма “В подкрепа на майчинството”, като право да се включат в нея получават и лица, придобили професионална пенсия за ранно пенсиониране и пенсия за осигурителен стаж и възраст, които са се регистрирали в дирекциите “Бюро по труда”. През октомври в работа по програмата са включени 300 лица, а общо са работили 1606 души.

През октомври бюрата по труда са организирали 78 курса за квалификация на безработни и 11 за заети лица.