Новини

25.11.2009 г.

С 10,2% се намалява броят на служителите в агенциите към МИЕТ

Категория: Правителствени

С 10,2% ще бъде съкратен броят на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. С промени в устройствените правилници се намалява щатното разписание в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, агенциите за приватизация и следприватизационен контрол, за метрологичен и технически надзор, по обществени поръчки, Българската агенция за инвестиции и института по метрология.
С това броят на работещите в системата на икономиката, енергетиката и туризма ще се ограничи с 256 щатни бройки. Общият броя на експертите ще бъде 2254. В момента те са 2510.
В средносрочен план числеността в системата ще бъде намалена поетапно до 15%.