Новини

25.11.2009 г.

3 нови дирекции в Министерство на здравеопазването

Категория: Правителствени

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с което в специализираната администрация на ведомството се създават три нови дирекции – „Надзор на заразните болести”, „Европейски въпроси и международна дейност” и „Образование и квалификация на медицинските специалисти”. Щатовете за тях ще бъдат осигурени чрез вътрешно преструктуриране.
Новите дирекции ще подпомагат министъра при изпълнение на правомощията му в ключови за здравеопазването области. По този начин ще се създадат оптимални предпоставки за добра организация на дейности, които са приоритетни с оглед усъвършенстване на здравната система, а по отношение на надзора на заразните болести – за ясно дефиниране на отговорностите при изявена епидемична обстановка.