Новини

2.4.2008 г.

България има възможността да инвестира средства на ЕС за осигуряване на по-здравословно хранене на децата и учениците

Категория: Здраве

Различни видове здравословни закуски, плодове, мляко и млечно кисели продукти ще бъдат осигурени на децата и учениците от І до ІV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка. Това предвижда одобрена от правителството промяна в Националната програма и в Плана за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
Основната цел на промените е повишаване мотивацията на децата за посещаване на училище и подпомагане на родителите в осигуряване храненето на децата. Безплатното осигуряване на плодове, мляко и млечнокисели продукти чрез Националната програма ще бъде база за положителна промяна в хранителния модел на децата и важна предпоставка за намаляване на наднорменото тегло, което е сериозен здравословен проблем при всички възрастови групи в България.
За предоставянето на различни видове здравословни закуски, плодове, мляко и млечнокисели продукти ще бъдат разработени седмични менюта от Националния център по опазване на общественото здраве и Националния консултант по хранене и диетика.
Дава се възможност за осигуряването на мляко и млечнокисели продукти да бъдат получавани средства от ЕС – чрез Държавен фонд „Земеделие” като разплащателна агенция по Европейската схема „Училищно мляко”.
Отговорни институции за прилагане на програмата ще са училищата и детските градини с подготвителни групи, които имат делегирани бюджети, а за тези, които нямат – общините. Те сами ще могат да избират доставчиците на закуски, плодове, мляко, вкл. млечнокисели продукти, и да сключват договори с тях.