Новини

25.2.2010 г.

МТИТС заяви „бг” за име на интернет адреса на кирилица

Категория: Иновации

Заявката за регистрация на символите „бг” е изпратена на 19 февруари от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ в Корпорацията за интернет имена и адреси /ICANN/, съобщи днес заместник-министър Първан Русинов. Към документацията е приложено и становище на Съвета по стандартизация на географските имена към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. То посочва, че „бг” се свързва пряко с името на страната и в националното самосъзнание с него се обозначава „българското”. Очакваме през март отговор от международната организация, каза още Първан Русинов.

Пускането на заявка за име е първият етап от процедурата за регистрация на домейна на България на кирилица. След като получим отговор от ICANN, следва да посочим организацията, която ще администрира регистъра на имената в този домейн. Днес МТИТС публикува на интернет страницата си методика за избор на този регистър. Администраторът ще се оценява по 5 групи критерии – административен капацитет, организационна подготовка, техническа подготовка, финансова стабилност, оценка за развитие.

Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия, съставена от служители на МТИТС и независими експерти, които декларират отсъствие на конфликт на интереси. Администраторът може да бъде избран до май.

МТИТС ще действа енергично, за да се впише в кандидатстването по бързата процедура за интернет име на родната азбука. Надяваме се да сме първите с официално признат домейн на кирилица, каза заместник-министърът. Отчитаме културните особености, както и ползите за тези, които общуват предимно на кирилица. Така може да се насърчат повече българи да станат активни участници в интернет пространството и електронното управление.