Новини

26.7.2010 г.

Standard&Poor’s потвърди кредитния рейтинг на България от края на 2009 г.

Категория: Анализи

В годишния си доклад за България агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на страната ни от края на 2009 година, когато перспективата беше повишена на стабилна.
Правителството съумява да запази много добра фискална макрорамка въпреки кризата - нисък дефицит и ниско ниво на външния дълг, особено в съпоставка със страните от региона и спрямо останалите държави-членки на ЕС, констатира докладът на S&P.
В обстойния си анализ агенцията прогнозира овладяване на дефицита за тази година под 4% от БВП, което ще нареди България сред петте държави с най-ниски стойности на дефицита в ЕС за тази година. Страната ни е и втората след Естония с най-нисък дълг от 14,8% от БВП за 2009 г.
С дял на износа от 53% от БВП България се запазва като една от отворените икономики в региона. В Румъния той е едва 25 на сто от БВП, а в Гърция - 20 на сто. Това ясно показва капацитета на страната да се преориентира и да реагира по-бързо на външните условия в сравнение с другите страни от региона, се казва още в документа. Министърът на финансите Симеон дянков посочи, че агенцията отразява като положителна тенденцията за повишаване на износа на България, а през 2010 година външнотърговският дефицит може да се свие до 2% от БВП при около 9 на сто в края на миналата година и 24 на сто през 2008 година.