Новини

25.8.2010 г.

Наближава последният срок за набиране на оферти!

Категория: Обяви

Наближава последния срок за подаване на оферти за извършване на одит по проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Срокът за подаване на офертите е 01 септември 2010 г.

Повече може да видите тук