Новини

26.8.2010 г.

24 млн. лв. са били изплатени по Оперативна програма "Околна среда" през тази седмица

Категория: Околна среда

Плащания в размер на 24 млн. лв. по оперативна програма "Околна среда" бяха извършени тази седмица. Тези средства са преведени на общините, които изпълняват инфраструктурни проекти и са в напреднал етап на строителните дейности.
В резултат на предприетите мерки за оптимизиране на системите за управление и контрол на програмата и повишаване капацитета на структурите, отговорни за управление на оперативната програма, бе намалено времето, необходимо за одобрение на отчетите и исканията за средства, представени от общините.
Основен фактор за успешното усвояване на средствата по ОП "Околна среда" е активността на общините при подготовката на проекти за изграждане и развитие на инфраструктура за отпадъчни води и управление на битовите отпадъци. Извършените от общините разходи за изпълнение на приоритетни проекти ще бъдат възстановени от програмата при условие, че са направени при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, държавните помощи и опазване на околната среда.
Във водния сектор, общият размер на финансовите средства, за които общините, определени като приоритетни, са поканени от МОСВ да кандидатстват, е 1,2 милиарда лева.
MОСВ отправя покани за сектор "отпадъци" към общините, подготвящи приоритетни проекти за изграждане на регионални системи, веднага след като заявят готовност за кандидатстване. Вече са изпратени покани на 4 региона (Перник, Ботевград, Видин и Бургас) с обща индикативна стойност на предвидените за тях финансови средства в размер на 93 млн. лв.
До края на месец септември ще бъдат отправени покани и до още 13 региона (Бяла, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Левски, Луковит, Малко Търново Панагюрище, Плевен, Разлог, Самоков и Ямбол), а в началото на 2011 г., веднага като са готови и останалите 5 регионални системи (Пазарджик, Кочериново, Провадия, Стара Загора и Своге). Общата индикативна стойност на предвидения ресурс за тези проекти е 470 млн. лв.
Експертите на МОСВ провеждат редовни срещи с общините и оказват непрекъсната методическа помощ и консултации в хода на подготовката и изпълнението на проектите.