Новини

31.8.2010 г.

Агенция Мудис потвърди положителните перспективи за рейтинга на България

Категория: Бизнес среда

Рейтинговата агенция Мудис потвърди рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива. В оценката си за страната агенцията определи състоянието на държавните финанси като средно за Европейския съюз.

През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна, като отражение на добрата устойчивост на България на глобалната криза, съобщава министерство на финансите. Според рейтинговата агенция, растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със средства от ЕС.

Мудис обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, която да стабилизира дълговото бреме на правителството, с подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяване на устойчив икономически растеж. Поводът за евентуална възходяща тенденция ще бъде продължаването на тенденцията за растеж в нетният износ и на второ място инвестициите.

Дефицитът по текущата сметка продължи да се свива тази година поради сравнително големия износ, който през 2010 г. системно се увеличава както в реално, така и в номинално изражение, докато вносът нараства с много по-бавни темпове. Предвид външната уязвимост и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макро стабилност, посочва в анализа си рейтинговата агенция.

Рейтинговата агенция Мудис потвърди рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива. В оценката си за страната агенцията определи състоянието на държавните финанси като средно за Европейския съюз.

През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна, като отражение на добрата устойчивост на България на глобалната криза, съобщава министерство на финансите. Според рейтинговата агенция, растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със средства от ЕС.

Мудис обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, която да стабилизира дълговото бреме на правителството, с подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяване на устойчив икономически растеж. Поводът за евентуална възходяща тенденция ще бъде продължаването на тенденцията за растеж в нетният износ и на второ място инвестициите.

Дефицитът по текущата сметка продължи да се свива тази година поради сравнително големия износ, който през 2010 г. системно се увеличава както в реално, така и в номинално изражение, докато вносът нараства с много по-бавни темпове. Предвид външната уязвимост и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макро стабилност, посочва в анализа си рейтинговата агенция.

Източник: Портал Европа