Новини

8.7.2011 г.

Проекти за модернизиране на земеделските стопанства ще се приемат още от този месец

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Срокът за подаване на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е от 25 юли до 19 август 2011 г. Важно е да се знае, че при кандидатстване по Нитратната директива субсидиите са с 10 % повече, отколкото за други дейности по мярката, което е допълнителен стимул за производителите.
    По Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” могат да се подават заявления в срок 15 август – 16 септември 2011 г. Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с преработката и маркетинга на горски, млечни, месни и пчелни продукти, както и с преработката и маркетинга на зърнени, технически и медицински култури; растителни и животински масла и мазнини; плодове и зеленчуци; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет. По мярката ще се приемат и инвестиционни предложения за производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти, с изключение на енергия, произведена от рибна биомаса.
    Мярка 123 не подпомага предложения за преработката и маркетинга на заместители на хранителните продукти, както и на зехтин; на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски продукти, а също хляб и тестени изделия.
    Помощта по Мярка 123 е с 10 % повече задейности, свързани с преструктурирането на сектор мляко. Същото се отнася и за проектите за подобряване на енергийната ефективност и производството на енергия от биомаса