Новини

18.7.2011 г.

ДФ „Земеделие” одобри 49 проекта за 49 млн. лева от програмата за селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) на заседание днес одобри предложенията на 20 общини по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), на стойност 38 802 562 млн. лева.
   Сред тях са 12 проекта по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”, за 15 658 840 лв., и 5 – по 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, на стойност 22 372 650 лв.
    Със субсидиите по мерки 321 и 322 ще бъдат рехабилитирани и реконструирани общински пътища, водопроводни мрежи и улично осветление.
    Три общини ще получат 771 072 лв. за насърчаване на туристическите дейности в тях. С помощта по Мярка 313 те ще изграждат атракции за посетители, съоръжения и места за отдих и развлечения, туристически пътеки.
 
    На второ заседание на комисията днес бяха одобрени още 29 проекта за 9 905 121 лв. по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
    Субсидиите ще бъдат използвани за изключително разнородни дейности: изграждане на фотоволтаична електроцентрала; на ремонтна работилница за селскостопанска техника; на автосервиз; къща за гости; закупуване на специализирана строителна техника. Част от средствата ще отидат за  изграждане и оборудване на цех за разфасовка на декоративна козметика и парфюмерия; построяване на мултифункционален спортен комплекс; на цех за производство на дървени сглобяеми къщи, както и за създаване на перукерско производство от човешка коса.
 
     По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 12 бенефициенти ще бъдат поканени да подпишат договори за финансово подпомагане. При успешно реализиране на проектите те ще получат 4 224 264 лв. от програмата.