Новини

28.3.2012 г.

Месечните разходи за заплати в ДФ „Земеделие” през 2012 г. са 2,6 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Министерският съвет утвърди месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения на ДФ „Земеделие” за 2012 г. Разходите за персонал са средномесечно около 2 688 655 лв. или общо за годината 32 263 873 лв.

Месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по месеци в ДФ „Земеделие” се утвърждава от Министерския съвет поради изискванията на ПМС 367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.