Новини

30.3.2010 г.

Програмата за развитие на селските райони от днес с официален сайт

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Днес официално ще заработи Интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР). Порталът е разработен и ще се администрира със средства по линия на Техническата помощ по ПРСР.                                                                                                                                                                                          Създаването на специализиран портал на Програмата за развитие на селските райони е продиктувано от необходимостта за предоставяне на изчерпателна и актуална информация за възможностите и изискванията към кандидатите за получаване на европейско финансиране.
На страницата ще бъдат публикувани и последните новини около прилагането на ПРСР, степента на усвояване на средствата, стъпките при кандидатстване и най-често допусканите грешки от бенефициентите, както и различни анализи, оценки, доклади, указания и правила за работа.
С цел по-добра информираност на обществеността и прозрачност на работата на администрацията ще бъдат публикувани всички проекти на наредби, публикувани наредби, предстоящите промени в законодателството и всички документи, регламентиращи условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по четирите оси на Програмата.