Новини

6.4.2010 г.

Нов инспекторат за контрол в горите

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Новият Закон за горите предвижда инспекторат с големи правомощия. Той ще бъде на пряко подчинение на директора на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Целта на създаването му е да се отговори на дървената мафия за незаконния добив на дървесина.
Според министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов трябва да се отстояват принципите на единна национална политика, която да защитава горите и биоразнообразието. Това е един от основните приоритети, който ще залегне в новия Закон за горите. В него ще бъде регламентирано многофункционалното и ефективно стопанисване и управление на горските територии. Промените ще доведат и до централизация на системата.
През 2010г. заради кризата ИАГ ще залеси само на около 13 000 декара. Това е изключително малко спрямо предходните години. Според зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов трябва да се използват за залесяване и европейските средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За целта има предвидени над 70 млн. лв. През май се очаква отново да бъдат отворени горските мерки за набиране на проекти. Общо по Програмата са подадени 61 проекта в горските мерки, от които по 33 има вече подписани договори на стойност 3.5 млн. лв.