Новини

20.4.2010 г.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са одобрени първите проекти

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Одобрени са първите 12 проекта за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор по Програмата за развитие на селските райони. Те са на стойност 51.2 млн. лв. Средствата са предвидени по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Подадените проекти са общо 138, а инвестиционната стойност възлиза на 115 млн. евро.
Четири от одобрените проекти предвиждат изграждане на изцяло нови предприятия – винарска изба, две консервни фабрики и мелничен комбинат. Инвестициите по тях възлизат на над 20 млн. лв. По Програмата за развитие на селските райони се покриват до 50% от извършените инвестиционни разходи по даден проект след неговото коректно изпълнение.
Останалите проекти, получили одобрение по ПРСР, са за модернизиране и обновяване на съществуващите предприятия в месопреработвателния бранш, зърнено-мелничарската промишленост и преработката на плодове и зеленчуци.