Новини

21.4.2010 г.

Близо 2 млн. лв. бяха изплатени от ДФ "Земеделие" на животновъдите

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция преведе около 2 млн. лв. допълнителни средства на животновъдите. Изплащането на тази сума стана възможно след проведената през февруари 2010 г. техническа среща в Брюксел, на която се уточниха случаите, в които санкциите по схемите за национални доплащания за животни могат да се преразгледат. След проведени консултации с Европейската комисия и по указания на Министерството на земеделието и храните се утвърди нова процедура за налагане на санкции при наддеклариране на животните.
След преразглеждане на глобите на 2722 животновъди, средства бяха изплатени на общо 2 643 земеделски стопани по трите схеми за национални доплащания за 2009 г. – за отглеждане на говеда, необвързано с производството (НДЖ1); за отглеждане на овце-майки и/или кози-майки, необвързано с производството (НДЖ2) и за отглеждане на овце-майки и/или кози-майки, обвързано с производството (НДЖ3). На останалите 79 души, дори след преизчисляване на глобите по новата процедура, установените несъответствия в броя на декларираните от тях животни не позволяват допълнително изплащане на средства.