Новини

27.4.2010 г.

По Програмата за развитие на селските райони ще се изплатят 15.7 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Оторизирано е плащане по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на стойност 15.7 млн. лв. Средствата са предназначени за нови 127 проекта и ще бъдат преведени по сметките на кандидатите до края на седмицата.
По мерки оторизираните плащания включват авансови плащания за 7 641 047 лв. по 11 проекта по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”и 322 ”Обновяване и развитие на населените места”; 78 проекта на стойност 1 906 788 лв. по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”;  11 проекта на стойност 32 252 лв. по Мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства”; 27 проекта на стойност 6 198 368.52 лв. по Мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства"