Новини

11.5.2010 г.

Министерство на земеделието и храните с антикризистни мерки

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

 

Основните антикризисни мерки, които предприема Министерство на земеделието и храните са ограничаване на командировките на експертите по целесъобразност и създаване на организация на дежурни автомобили, които да се ползват само по необходимост. Създадена е телефонна линия, на която да се обявяват сигнали не само за корупция, но и за разточителство на служители, не само от централното управление, но и от регионалните служби. Проверки ще се правят на всички началници, включително и регионалните. Целта е да се прекрати евентуална употреба на служебните автомобили за извънслужебни цели. Ако има такива констатации ще бъдат освобождавани.
Съкращения ще се правят на секретарките и шофьорите в регионалните служби. Някои общински служби ще се обединят и ще бъдат намалени началниците по места. Същото ще стане и в съседни горски стопанства.
МЗХ ще предложи на оперативно заседание на Министерски съвет трансформиране на агенции в дирекции.  Министърът посочи като пример Изпълнителната агенцията по хидромелиорации. Най-голяма реформа ще се направи след като се създаде Агенцията по храните, която ще обедини Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба за зърно и фуражи, Граничният ветеринарен контрол и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.
Дублиращите звена в тези служби като счетоводство и правен отдел ще бъдат закрити. Министър Найденов подчерта, че съкращенията няма да са за сметка на инспекторите, които ще осъществяват контрола на храните.