Новини

17.5.2010 г.

Тази година заявленията по Кампанията за директни плащания се подават чрез ИСАК

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

На 15 май изтече срокът, в който земеделските производители можеха да подават заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2010 без санкции. Крайният срок за кандидатстване е 9 юни, като за всеки просрочен ден при подаване на заявленията от 15 май до тази дата, субсидията се намалява с 1% санкция. Към момента над 114 000 земеделски производители са подали документите си общо по всички схеми за подпомагане по Кампания 2010. Освен за единно плащане на площ, в рамките на тазгодишната кампания, стопаните могат да кандидатстват и по 6 схеми за национални доплащания – за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда, както и за производство на мляко в икономически уязвими ферми, необлагодетелствани райони и нитратно уязвими зони.
От тази година за първи път заявленията се подават само чрез Интегрираната система за администрация и контрол /ИСАК/ на Разплащателната агенция, където с помощта на служителите от Общинските земеделски служби стопаните могат директно да очертават своите площи.
Държавен фонд „Земеделие” – РА припомня още, че на всички стопани, кандидатствали за директни плащания, се предоставя възможност да получат декларираните от тях данни за блока на земеделското стопанство и обработваните от тях площи в цифров вид. Кандидатите могат да получат данни от всички предходни кампании по директните плащания - 2007, 2008 и 2009 г. Информацията за 2010 година ще бъде достъпна след края на кампанията по прием на заявления за подпомагане, която приключва на 9 юни. Данните за площите ще се предоставят в стандартен формат за географски данни, който може да бъде използван в почти всички приложения на ГИС (географски информационни системи).
За Кампанията за директни плащания-2010 е предвиден пакет от средства на стойност близо 1 млрд. лева, от които 328 млн. евро са от Европейския съюз, а 300 млн. лева от националния бюджет.