Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Коментари (8)
Образование Всички заинтересовани 10.6.2024 г. 10.7.2024 г.
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Коментари (10)
Регионална политика Всички заинтересовани 10.6.2024 г. 10.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 11.6.2024 г. 11.7.2024 г.
Наредба № 37 за условията и реда за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и Наредба № 38 за изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Коментари (10)
Транспорт Всички заинтересовани 11.6.2024 г. 11.7.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 12.7.2024 г.
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Коментари (3)
Защита на потребителите Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 305 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 14.6.2024 г. 14.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 14.7.2024 г.
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 15.7.2024 г.