Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по медийна грамотност към Министерски съвет

Коментари (1)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

Коментари (1)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 20.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози

Коментари (2)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 21.7.2024 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на НИ на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 8.7.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерски съвет от 2001 г.

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 9.7.2024 г. 23.7.2024 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 26.6.2024 г. 25.7.2024 г.
Условия за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура за подбор за предоставяне на безвъзмездни средства BG-RRP-4.0034 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RES (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 25.6.2024 г. 25.7.2024 г.