Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България за студенти в българските държавни висши училища

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 5.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози (Активна)

Коментари (2)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 21.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 20.7.2024 г.
Условия за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура за подбор за предоставяне на безвъзмездни средства BG-RRP-4.0034 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RES (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 25.6.2024 г. 25.7.2024 г.
Проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 26.6.2024 г. 25.7.2024 г.
Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 27.6.2024 г. 29.7.2024 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата,извършващи превози за собствена сметка (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 27.6.2024 г. 29.7.2024 г.