Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Коментари (1)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 20.7.2024 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 239 на Министерския съвет от 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 28.6.2024 г. 27.7.2024 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 2.8.2024 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 16.7.2024 г. 14.8.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 25.7.2024 г. 7.8.2024 г.
  ...