Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 13.7.2021 г. 12.8.2021 г.
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 13.7.2021 г. 12.8.2021 г.
Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година (Активна)

Коментари (2)
Образование Всички заинтересовани 15.7.2021 г. 29.7.2021 г.
Проект на Постановление за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (Активна)

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 14.7.2021 г. 13.8.2021 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Активна)

Коментари (6)
Образование Всички заинтересовани 12.7.2021 г. 11.8.2021 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 1.7.2021 г. 2.8.2021 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Активна)

Коментари (3)
Образование Всички заинтересовани 25.6.2021 г. 26.7.2021 г.
Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 9.7.2021 г. 9.8.2021 г.
Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (Активна)

Коментари (2)
Образование Всички заинтересовани 8.7.2021 г. 9.8.2021 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година

Коментари (1)
Образование Всички заинтересовани 18.3.2021 г. 19.4.2021 г.
  ... ...