Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на РМС за одобряване на консолидирания текст на Споразумението за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS IV) (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 17.6.2024 г. 17.7.2024 г.
Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 17.6.2024 г. 17.7.2024 г.
Проект на План за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 14.6.2024 г. 15.7.2024 г.
КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение. (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 14.6.2024 г. 15.7.2024 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 14.6.2024 г. 15.7.2024 г.
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 15.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.6.2024 г. 14.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 305 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 14.6.2024 г. 14.7.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Активна)

Коментари (1)
Защита на потребителите Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 12.6.2024 г. 13.7.2024 г.
  ...