Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 17.6.2022 г. 18.7.2022 г.
Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (9)
Държавна администрация Всички заинтересовани 16.6.2022 г. 16.7.2022 г.
Проект на Наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 15.6.2022 г. 15.7.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 15.6.2022 г. 15.7.2022 г.
Проект за промени в наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи (Активна)

Коментари (1)
Енергетика Всички заинтересовани 16.6.2022 г. 15.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 14.6.2022 г. 14.7.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 14.6.2022 г. 14.7.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 28.6.2022 г. 12.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 28.6.2022 г. 12.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 27.6.2022 г. 11.7.2022 г.
  ...