Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 25.7.2024 г. 26.8.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 25.7.2024 г. 26.8.2024 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 24.7.2024 г. 23.8.2024 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 19.7.2024 г. 19.8.2024 г.
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 61 на Министерския съвет от 28.03.2019 година за определяне на пунктовете за управление за военно време (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 18.7.2024 г. 17.8.2024 г.
Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 15.7.2024 г. 14.8.2024 г.
Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 16.7.2024 г. 14.8.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2025 г. (Активна)

Коментари (1)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 12.8.2024 г.
Проект на НИД на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 12.8.2024 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 12.7.2024 г. 11.8.2024 г.
  ...