Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (Активна)

Коментари (1)
Енергетика Всички заинтересовани 1.12.2023 г. 2.1.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Постановление № 165 от 2003 г. на Министерския съвет (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 1.12.2023 г. 2.1.2024 г.
проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 1.12.2023 г. 30.12.2023 г.
Проект на решение на КЗК за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 30.11.2023 г. 30.12.2023 г.
Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Заповед за реда и начина за заявяване на вида на задълженията, които длъжникът погасява (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Закон за измененение и допълнение на Закона за културното наследство (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 28.11.2023 г. 28.12.2023 г.
Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти. (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 28.11.2023 г. 28.12.2023 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2023 г. (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 28.11.2023 г. 28.12.2023 г.
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 28.12.2023 г.
  ...