Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 5.8.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 5.8.2024 г.
Проект на Класификатор на длъжностите в българските културни институти в чужбина (Активна)

Коментари (1)
Култура Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 4.8.2024 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност (Активна)

Коментари (4)
Държавна администрация Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 3.8.2024 г.
проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело (Активна)

Коментари (0)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 3.8.2024 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 4.7.2024 г. 2.8.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 18.7.2024 г. 1.8.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (1)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 2.7.2024 г. 1.8.2024 г.
Проект на ПМС за приемане на Единен списък на юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време (Активна)

Коментари (1)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 1.7.2024 г. 31.7.2024 г.
Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на областните администрации (Активна)

Коментари (0)
Държавна администрация Всички заинтересовани 16.7.2024 г. 30.7.2024 г.
  ...