Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северен централен район от ниво 2 (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 6.12.2021 г.
Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Североизточен район от ниво 2 (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 6.12.2021 г.
Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северозападен район от ниво 2 (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 6.12.2021 г.
Наредба за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 6.12.2021 г.
Отчет за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) (Активна)

Коментари (0)
Социална политика и заетост Всички заинтересовани 4.11.2021 г. 6.12.2021 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (Активна)

Коментари (0)
Транспорт Всички заинтересовани 3.11.2021 г. 3.12.2021 г.
проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир" (Активна)

Коментари (6)
Външна политика, сигурност и отбрана Всички заинтересовани 2.11.2021 г. 2.12.2021 г.
Проект на Решение за изменение на национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (Активна)

Коментари (0)
Наука и технологии Всички заинтересовани 2.11.2021 г. 2.12.2021 г.
Програма "Околна среда" 2021-2027 г., проект за изпращане в Европейската Комисия (Активна)

Коментари (7)
Околна среда Всички заинтересовани 2.11.2021 г. 2.12.2021 г.
Проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба (Активна)

Коментари (1)
Държавна администрация Всички заинтересовани 2.11.2021 г. 2.12.2021 г.
  ...