Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Активна)

Коментари (2)
Държавна администрация Всички заинтересовани 22.6.2022 г. 22.7.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2022 г. 21.7.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 21.6.2022 г. 21.7.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Активна)

Коментари (1)
Транспорт Всички заинтересовани 21.6.2022 г. 21.7.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (Активна)

Коментари (2)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 20.6.2022 г. 4.7.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 20.6.2022 г. 20.7.2022 г.
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 17.6.2022 г. 18.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Активна)

Коментари (0)
Регионална политика Всички заинтересовани 17.6.2022 г. 1.7.2022 г.
Проект за промени в наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 16.6.2022 г. 15.7.2022 г.
Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Активна)

Коментари (6)
Държавна администрация Всички заинтересовани 16.6.2022 г. 16.7.2022 г.
  ...