Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Консултационен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (Активна)

Коментари (0)
Земеделие и селски райони Всички заинтересовани 18.5.2022 г. 17.6.2022 г.
Проект на Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи (Активна)

Коментари (0)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 18.5.2022 г. 17.6.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по психично здраве (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 18.6.2022 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология (Активна)

Коментари (0)
Бизнес среда Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 16.6.2022 г.
Проект на Наредба за отмяна на нормативни актове (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 18.6.2022 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НИМХ (Активна)

Коментари (0)
Околна среда Всички заинтересовани 17.5.2022 г. 1.6.2022 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Техник-металург“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 16.5.2022 г. 15.6.2022 г.
Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 16.5.2022 г. 15.6.2022 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (Активна)

Коментари (6)
Правосъдие и вътрешни работи Всички заинтересовани 13.5.2022 г. 13.6.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 13.5.2022 г. 14.6.2022 г.
  ...