Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Сфера на действие Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 20.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 22.7.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 4.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози (Активна)

Коментари (0)
Финанси и данъчна политика Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 21.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България за студенти в българските държавни висши училища (Активна)

Коментари (0)
Образование Всички заинтересовани 21.6.2024 г. 5.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването (Активна)

Коментари (0)
Здравеопазване Всички заинтересовани 20.6.2024 г. 3.7.2024 г.
Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Активна)

Коментари (0)
Енергетика Всички заинтересовани 20.6.2024 г. 4.7.2024 г.
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет по медийна грамотност към Министерски съвет (Активна)

Коментари (0)
Култура Всички заинтересовани 19.6.2024 г. 19.7.2024 г.
  ...