Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж – гр. Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен (Активна)

Коментари (0)
Куклен Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет гр. Велинград (Активна)

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 20.12.2023 г.
Проект на Наредба № 20 за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства в зони за платено паркиране на територията на община Мадан (Активна)

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан (Активна)

Коментари (0)
Мадан Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Стратегия за управление на общинската собственост на територията на община Белене за периода 2023-2027 година (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 23.11.2023 г. 23.12.2023 г.
  ...