Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците - Несебър" (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 14.1.2022 г. 28.1.2022 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на ОП „БКСО” Несебър (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 13.1.2022 г. 27.1.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 7.1.2022 г. 21.1.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 7.1.2022 г. 21.1.2022 г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 5.1.2022 г. 3.2.2022 г.
Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Девин (Активна)

Коментари (0)
Девин Всички заинтересовани 4.1.2022 г. 3.2.2022 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево 2021-2027 г.

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 17.12.2021 г. 16.1.2022 г.
Проект за изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 16.12.2021 г. 15.1.2022 г.
Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

Коментари (0)
Дългопол Всички заинтересовани 16.12.2021 г. 15.1.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

Коментари (0)
Козлодуй Всички заинтересовани 14.12.2021 г. 13.1.2022 г.
  ...