Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 22.3.2024 г. 21.4.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 37 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 9.2.2024 г. 10.3.2024 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 6.2.2024 г. 20.2.2024 г.
Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 2.2.2024 г. 3.3.2024 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 19.12.2023 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Стратегия за управление на общинската собственост на територията на община Белене за периода 2023-2027 година

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 23.11.2023 г. 23.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 23.11.2023 г. 23.12.2023 г.
Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Белене

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 23.11.2023 г. 23.12.2023 г.