Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Генерален план за организация на движението на територията на град Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 30.6.2023 г. 30.7.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 25.5.2023 г. 24.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 27.3.2023 г.
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 20.1.2023 г. 19.2.2023 г.
Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 10.11.2022 г. 10.12.2022 г.
Проект на Правила за условията, реда и критериите за предоставяне на целева финансова подкрепа на културни проекти на територията на община Търговище по програма „Култура плюс“ от бюджета на община Търговище и включването им в годишния културен календар

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 21.10.2022 г. 20.11.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 14.10.2022 г. 13.11.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 26.9.2022 г. 26.10.2022 г.
Проект на Наредба за символиката, званията и отличията на Община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 29.8.2022 г. 28.9.2022 г.
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 28.6.2022 г. 27.7.2022 г.