Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република ...

 

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

 

Очаквани резултати от прилагането на акта са:

- осигуряване на по-пълно и успешно прилагане на Стратегическия план и съотносимата разпоредба на чл. 70 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

- управление на предвидения за страната ресурс за финансиране на относимите интервенции в областта на околната среда и климата;

- подобряване на процесът по предоставяне на финансово подпомагане в областта на интервенциите на околната среда и климата, включени в Стратегическия план.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари