Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Предложените промени в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и подпомагане на задължените лица във временно финансово затруднение. С измененията се предоставя възможност да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки,  с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. 
Предоставя се възможност в производствата по принудително изпълнение по ДОПК за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.
Отлага се прилагането на реда за погасяване на публичните задължения по чл. 169, ал. 4 от ДОПК с една година на тези задължения, на които  е изтекъл срокът за плащане преди 1 януари 2008 година.
В заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
 


Дата на откриване: 20.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 август 2013 г. 15:54:31 ч.
ironhorse

Научете данъчните, че лихвите стават публично задължение след процедура по чл. 166 от ДОПК

Напишете изрично в ДОПК, че лихвите по неплатени в срок публични задължения, като данъци, такси, осигуровки, стават изискуеми САМО и единствено след издаване на акт за публично вземане. Тогава и лихвите стават публични задължения.
Сегашната практика на НАП да прибира първо лихви (които не са установени по чл. 166 от ДОПК с акт за публ. вземане), и след това главници по задължения е незаконна, противоконституционна и криминална.

Лихвата е спорна до влизане в сила на акт за публично вземане, и когато той влезе в сила, тогава и лихвата става публично задължение. Ограмотете пълшоците от НАП, защото идва лавина от дела и държавата няма да може да плати обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди.
В началото на Януари 2013, по описаният незаконен начин държавата прибра около 300 до 500 милиона от лихви, които не са били установени с АПВ.
Всеки може да заведе дела и ще ги спечели !!!
Тогава ще се наложи не втора, ами трета актуализация на бюджета !