Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление №1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г

Измененията в предложения проект на Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Р България касаят увеличаване на средствата за персонал с 270 000 лева, в рамките на средствата за текуща издръжка на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Не се предвижда отпускането на допълнителни бюджетни кредити.

Мотивите са, че след приемане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/, в сила от 19.11.2012 г. с което Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ започна работа едновременно по отменения закон /ЗОПДИППД/ за неприключилите проверки и производства, и по новия закон /ЗОПДНПИ/, възникна необходимост от назначаване на допълнителен брой служители, което до момента не е финансово обезпечено.


Дата на откриване: 20.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари